Multimedia Art Museum, Moscow | Exhibitions | Marat Mokhonkin - Hand made

Marat Mokhonkin
Hand made

Marat Mokhonkin.
From the project “Hand made” Marat Mokhonkin.
From the project “Hand made” Marat Mokhonkin.
From the project “Hand made”

Marat Mokhonkin. From the project “Hand made”

Marat Mokhonkin. From the project “Hand made”

Marat Mokhonkin. From the project “Hand made”

Moscow, 11.04.2007—6.05.2007

exhibition is over

Zourab Tsereteli Gallery of Fine-Arts

19, Prechistenka street (show map)
opening hours: 12:00 - 20:00, Friday 12:00 - 22:00, Sunday 12:00 - 19:00, day off - Monday.
Tel: + 7 (495) 637-25-69

Share with friends

The project presented by ARBAT PRESTIGE

Producer: Elena Pleshivtseva
Make-Up: Olga Savelyeva, Nadezhda Kniazeva
Models: Viktor Podlivalichev, Artur Kaurov, Yury Chesnokov (PRESIDENT Agency)

The project presented by ARBAT PRESTIGE

Producer: Elena Pleshivtseva
Make-Up: Olga Savelyeva, Nadezhda Kniazeva
Models: Viktor Podlivalichev, Artur Kaurov, Yury Chesnokov (PRESIDENT Agency)

Close